חזון בית הספר

חזון1

אנו בבית ספר 'ניצנים' מאמינים שערך כבוד האדם מהווה בסיס ליחסים בין המורים, התלמידים וההורים.

על כן נפעל לשיתוף פעולה בעבודה מערכתית ופרטנית בדיאלוג רצוף ומכבד.

אנו בבית הספר  'ניצנים' מאמינים בסביבה לימודית מטופחת המקנה מוגנות פיזית ורגשית.

אנו בבית הספר  'ניצנים' מאמינים בטיפוח ומתן הזדמנויות לכל פרט, עד אחרון התלמידים.

אנו בבית הספר 'ניצנים' מאמינים בלמידה המתרחשת בכל מקום וזמן על כן, נפעל לסביבה המאפשרת, מפתחת ומקנה כלים לפיתוח לומד עצמאי.

תפיסה חינוכית  – בית ספר 'ניצנים' מקדם בריאות

בית הספר "ניצנים" מעודד ומטפח את נושא הבריאות על-ידי למידה המתרחשת בכל מקום ובכל זמן. הפעילות בביה"ס מחזקת את תחושות המוגנות הפיזית והרגשית, נותנת הזדמנות ללמידה מגוונת ומעשירה בשיתוף ההורים והקהילה.

מטרת על

לסייע לפרט, למשפחה, לקהילה ולחברה להשיג איכות חיים נאותה ובריאות תקינה באמצעות הבנת חשיבות הנושא של פיתוח הגוף ופיתוח הנפש, פיתוח המודעות לקשר ביניהם, וחיזוק החוסן הרגשי של התלמידים. פיתוח וטיפוח של היבטים ערכיים, היבטים גופניים, היבטים רגשיים-נפשיים, והיבטים שכליים וחברתיים, כל אחד בפני עצמו או בשילוב ביניהם, בזיקה למטרות החינוך בישראל.​