ועד הורים

י"ר עינב דלח

סגניות:

קרן גולן

ריטה שולמן

רויטל זסלו

 

גזברית – יפית שמעוני