לוח צלצולים

הפסקה

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור 1
8:00
8:50
שיעור 2
8:50
9:40
הפסקת אוכל
9:40
9:50
הפסקה
9:50
10:10
שיעור 3
10:10
11:00
שיעור 4
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:05
שיעור 5
12:05
12:50
שיעור 6
12:50
13:35
הפסקה
13:35
13:40
שיעור 7
13:40
14:25
שיעור 8
14:25
15:15